SHUFFLEBOARD HOS TG

REGLER

 1. Var spelare (eller lag) har 4 puckar var. Röd eller blå.
 2. För att bestämma vem som börjar spelar man vars en puck och närmast motsatt kant börjar.
 3. Man spelar varannan puck.
 4. Den som först uppnår 15 poäng vinner.
 5. Markering finns på bordet för poängberäkning 1-4 poäng. 5 poäng ges om pucken hänger över kanten men fortfarande är kvar på spelytan.
 6. Den som fick poäng i omgången innan startar nästa omgång.
 7. Alla puckar skall passera spärrlinjen som är markerad i början av 1-poängsfältet. Om en puck inte passerar den linjen skall den tas ur spel.
 8. Den eller de puckar i samma färg som är närmast bortre kanten är poänggivande.
 9. Bägge fötter måste vara bakom 1 poängslinjen närmast spelaren vid spel av puck.
 10. Du får inte spela 2 puckar samtidigt.
 11. Hela pucken måste vara i poängfältet. Nuddar pucken linjen så gäller den lägre poängen.
 12. Spelet passar för 2-8 spelare.

SHUFFLEBOARD HOS TG

REGLER

 1. Var spelare (eller lag) har 4 puckar var. Röd eller blå.
 2. För att bestämma vem som börjar spelar man vars en puck och närmast motsatt kant börjar.
 3. Man spelar varannan puck.
 4. Den som först uppnår 15 poäng vinner.
 5. Markering finns på bordet för poängberäkning 1-4 poäng. 5 poäng ges om pucken hänger över kanten men fortfarande är kvar på spelytan.
 6. Den som fick poäng i omgången innan startar nästa omgång.
 7. Alla puckar skall passera spärrlinjen som är markerad i början av 1-poängsfältet. Om en puck inte passerar den linjen skall den tas ur spel.
 8. Den eller de puckar i samma färg som är närmast bortre kanten är poänggivande.
 9. Bägge fötter måste vara bakom 1 poängslinjen närmast spelaren vid spel av puck.
 10. Du får inte spela 2 puckar samtidigt.
 11. Hela pucken måste vara i poängfältet. Nuddar pucken linjen så gäller den lägre poängen.
 12. Spelet passar för 2-8 spelare.